Trang chủ Phân hệ phần mềm PHÂN HỆ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

PHÂN HỆ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

bởi Vinh
48 lượt xem
PHCongCu

Giúp cho kế toán có thể thực hiện tốt các công việc được giao liên quan đến Kế toán Công cụ dụng cụ.

Chức năng

 • Theo dõi các thông tin của Công cụ dụng cụ như: nguyên giá, giá trị đã phân bổ giá trị còn lại, số kỳ phân bổ, bộ phận sử dụng…
 • Theo dõi các thay đổi của công cụ như: điều chỉnh giá trị, điều chuyển bộ phận sử dụng…
 • Cho phép tính phân bổ theo ngày hoặc theo tháng, có thể điều chỉnh giá trị phân bổ trong tháng sau khi tính phân bổ;
 • Tạo bút toán hạch toán phân bổ phân bổ CCDC, cho phép tạo bút toán phân bổ chi tiết theo từng công cụ.

Điều chỉnh giá trị công cụ dụng cụ

 • Dùng để điều chỉnh giá trị CCDC (nếu có) trong các trường hợp như: sửa chữa, lắp ráp thêm hoặc tháo dỡ bớt phụ tùng làm thay đổi giá trị CCDC…

Điều chuyển bộ phận sử dụng

 • Dùng để điều chuyển CCDC sang bộ phận khác.

Khai báo giảm CCDC

 • Dùng để khai báo giảm khi thanh lý, nhượng bán CCDC.
 • Chọn CCDC cần khai báo giảm, sau đó khai báo ngày giảm, lý do giảm, số chứng từ và diễn giải.

Khai báo thôi phân bổ CCDC

 • Trường hợp công cụ vẫn còn giá trị phân bổ và chưa thanh lý, nhưng vì một lý do nào đó muốn dừng hẳn việc phân bổ của công cụ đó thì sẽ khai báo ở menu này. Kể từ ngày khai báo thôi phân bổ, chương trình sẽ không tính phân bổ cho công cụ đó nữa.

Khai báo hệ số phân bổ phân bổ CCDC

 • Trường hợp muốn phân bổ chi phí phân bổ của công cụ cho nhiều bộ phận hoặc vụ việc khác nhau thì sẽ khai báo hệ số ở menu này. Khi tính phân bổ của công cụ đó, chương trình sẽ dựa vào hệ số khai báo để phân bổ giá trị phân bổ công cụ đó xuống cho từng bộ phận, vụ việc tương ứng với hệ số khai báo.

Điều chỉnh phân bổ hàng tháng

 • Trường hợp muốn điều chỉnh lại giá trị khấu hao tháng của 1 mã CCDC nào đó. Giá trị điều chỉnh chỉ có hiệu lực trong kỳ điều chỉnh.

Bút toán phân bổ CCDC

 • Phân bổ chi phí khấu hao cho CCDC theo từng tháng.
0

Bài viết liên quan