Trang chủ Công nghệ KẾT NỐI ARITO VỚI CÁC PHẦN MỀM KHÁC

KẾT NỐI ARITO VỚI CÁC PHẦN MỀM KHÁC

bởi NGUYỄN THỊ DUNG
133 lượt xem

Những năm gần đây, nhu cầu đồng bộ dữ liệu từ các phần mềm quản lý bán hàng qua phần mềm kế toán Arito ngày càng lớn. Nắm bắt được nhu cầu này của khách hàng, Arito đã phát triển đa dạng nhiều giải pháp kết nối với các phần mềm khác nhau. Các giải pháp của Arito giúp tiết kiệm tối đa thời gian nhập liệu, thao tác đồng bộ được thực hiện nhanh chóng, chính xác nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật cao.

Dữ liệu danh mục khách hàng, danh mục vật tư được cập nhật đầy đủ và kịp thời

Danh mục khách hàng
Danh mục vật tư, sản phẩm

Xử lý gán mặc định các thông tin theo dõi cần thiết đối với các mã khách hàng, mã vật tư khi đồng bộ dữ liệu danh mục từ phần mềm khác qua Arito.

  • Danh mục khách hàng có thể được gán mặc định mã thanh toán, phương thức thanh toán, tài khoản ngầm định, khu vực theo từng nhóm khách hàng.
  • Danh mục vật tư có thể được gán mặc định các giá trị loại vật tư, mã kho và các tài khoản theo dõi tồn kho, doanh thu, giá vốn, …

Dữ liệu bán hàng được cập nhật một cách nhanh chóng, chính xác

  • Toàn bộ dữ liệu bán hàng phát sinh được đồng bộ chỉ với một thao tác Lấy dữ liệu bán hàng được thực hiện trên phần mềm kế toán Arito
  • Mỗi giao dịch bán hàng phát sinh sẽ tạo ra một hóa đơn bán hàng tương ứng trên Arito
Hóa đơn bán hàng được đồng bộ lên Arito
  • Hệ thống tự động định khoản cho với mỗi giao dịch bán hàng
  • Không đồng bộ lại các dữ liệu bán hàng đã tồn tại trên Arito
  • Tạo tự động phiếu thu hoặc giấy báo có tương ứng với các hóa đơn bán hàng đã được thanh toán dựa vào hình thức thanh toán cho mỗi hóa đơn
Phiếu thu được tạo tự động từ hóa đơn bán hàng

0

Bài viết liên quan