Trang chủ Hướng dẫn sử dụng PHẦN MỀM KẾ TOÁN ARITO ONLINE BẢN SỬ DỤNG THỬ LÀ GÌ?

PHẦN MỀM KẾ TOÁN ARITO ONLINE BẢN SỬ DỤNG THỬ LÀ GÌ?

bởi NGUYỄN THỊ DUNG
104 lượt xem

1. Giải thích

Sản phẩm dùng thử (có sẵn dữ liệu demo) là sản phẩm phần mềm kế toán Arito được tích hợp trên nền tảng web với chức năng hỗ trợ người dùng nhập liệu, xử lý các bước của quy trình kế toán từ chứng từ kế toán, ghi nhận sổ sách và lập báo cáo tài chính. Sản phẩm đã có sẵn các dữ liệu demo, khách hàng có thể tham khảo và sử dụng nguồn tài nguyên dữ liệu demo để nhập liệu test trên phần mềm. Khách hàng không nên nhập dữ liệu thật của công ty vào chương trình DEMO này.

2. Đăng nhập phần mềm

Khách hàng truy cập vào đường link để truy cập vào phần mềm.

Giao diện truy cập vào phần mềm

Arito sẽ cung cấp tài khoản (user), mật khẩu (password) và mã chương trình cho mỗi người dùng sử dụng để đăng nhập vào phần mềm.

  • Bước 1: Nhập tài khoản (user) được Arito cung cấp vào ô Tài khoản
  • Bước 2: Nhập mật khẩu (password) được Arito cung cấp vào ô Mật khẩu
  • Bước 3: Bấm Nhận

3. Các thao tác trên phần mềm

  • Dữ liệu danh mục đã được khai báo sẵn, khách hàng có thể sử dụng nguồn tài nguyên có sẵn hoặc có thể khai báo thêm trong danh mục.

  • Các chứng từ đã được tạo mẫu, khách hàng có thể dễ dàng nhập liệu một cách tương tự, rút ngắn thời gian nhập liệu.

  • Các bước tính toán, phân bổ có thể được thực hiện dựa trên dữ liệu có sẵn.

  • Khách hàng có thể xem trước các mẫu báo cáo.
0

Bài viết liên quan