adKhoa

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất và lưu ý theo công văn số 883/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 24/3/2022

Nhằm đảm bảo kịp thời hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) thống nhất theo quy định của pháp luật về thuế TNCN, về quản lý thuế hiện hành, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 883/TCT-DNNCN ngày 24/3/2022 hướng dẫn chi tiết về nội dung này.

Xem thêm
Trang 1 của 3 1 2 3