ARITO ACCOUNTING (Phiên bản đóng gói)

BẢNG PHÂN HỆ

Phân hệThương mại - Dịch vụ - Dự ánSản xuất
1Hệ thống
2Kế toán quỹ
3Kế toán công nợ phải thu
4Kế toán công nợ phải trả
5 Kế toán hàng tồn kho
6 Kế toán tài sản cố định
7Kế toán công cụ dụng cụ
8Tính giá thành dự án,công trình
9 Tính giá thành sản phẩm
10Kế toán tổng hợp
11Báo cáo thuế
12Báo cáo tài chính
13Báo cáo quản trị phí
14Báo cáo phân tích - Dashboard

Các gói sản phẩm

thương mại

6,500,000 VNĐ
 • Đầy đủ 13 phân hệ dành cho thương mại, dịch vụ, dự án.
 • Tặng chi phí bảo hành trong 1 năm đầu tiên.
 • Tặng 1 buổi đào tạo trực tuyến.
 • Đã bao gồm chi phí tư vấn, triển khai tại khu vực Hồ Chí Minh và Hà Nội.
 • Miễn phí tích hợp Hóa Đơn Điện Tử của Viettel, Bkav, Hilo,Easy,...
 • Không giới hạn User.
 • Không giới hạn đơn vị.
 • Không bao gồm chi phí thuê servers.
 • Không bao gồm chi phí chỉnh sửa yêu cầu đặc thù.

Thích hợp cho người dùng mới

công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ

sản xuất

9,400,000 VNĐ
 • Đầy đủ 14 phân hệ dành cho thương mại, sản xuất, dịch vụ, dự án.
 • Tặng chi phí bảo hành trong 1 năm đầu tiên.
 • Tặng 1 buổi đào tạo trực tuyến.
 • Đã bao gồm chi phí tư vấn, triển khai tại khu vực Hồ Chí Minh và Hà Nội.
 • Miễn phí tích hợp Hóa Đơn Điện Tử của Viettel, Bkav, Hilo,Easy,...
 • Không giới hạn User.
 • Không giới hạn đơn vị.
 • Không bao gồm chi phí thuê servers.
 • Không bao gồm chi phí chỉnh sửa yêu cầu đặc thù.

Thích hợp cho người dùng chuyên nghiệp

doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn

Chi phí khác

Bảo hành

15% trên tổng giá trị hợp đồng/Năm.

(không dưới 2,000,000 VNĐ/Năm)

Công việc bao gồm:
Cập nhật các quy định mới từ BTC
Cập nhật hệ thống
Sửa lỗi do phần mềm phát sinh
Hỗ trợ trong quá trình sử dụng

chuyển đổi dữ liệu

2,000,000 VNĐ

*Chỉ chuyển đổi được dữ liệu từ Sổ cái, Nhật ký chung, Báo cáo tài chính

Công việc bao gồm:
Chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống khác sang ARITO

thuê server

1,000,000 – 5,000,000 VNĐ/Năm

(theo quy mô công ty)

Công việc bao gồm:
Cho thuê Servers hằng năm
Bảo mật dữ liệu
Backup dữ liệu định kỳ 1 tuần/ 5 lần
Khôi phục khi dữ liệu bị mất

chỉnh sửa mẫu in, trường thông tin chứng từ

Chi phí khảo sát theo từng yêu cầu cụ thể.

Công việc bao gồm:
Chỉnh sửa mẫu in theo yêu cầu
Chỉnh sửa các trường thông tin chứng từ theo yêu cầu

Dịch vụ khác

Đào tạo trực tiếp (Liên hệ Mr.An 0906.537.906)

 • Phạm vi công việc: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm, giải đáp nghiệp vụ, quy trình của doanh nghiệp.
 • Hình thức đào tạo:Trực tiếp tại văn phòng.
 • Địa điểm đào tạo:Văn phòng công ty khách hàng tại Hồ Chí Minh hoặc HN.(Chưa bao gồm chi phi đi lại, lưu trú ngoài TP.HCM và HN)
 • Thời gian: 2,5 giờ.

Số lượng người tham gia đào tạo: không giới hạn.


Đào tạo trực tuyến (Free 01 Buổi)

 • Phạm vi công việc: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm, giải đáp nghiệp vụ, quy trình của doanh nghiệp.
 • Hình thức đào tạo: Trực tuyến qua Teamviewer, Ultraview,Zoom,…
 • Địa điểm đào tạo: Văn phòng công ty khách hàng trên cả nước.
 • Thời gian: 2,5 giờ.

Số lượng người tham gia đào tạo: không giới hạn.

Chuyển đổi từ gói Accounting sang gói Accounting   Professional (Chỉnh sửa). 20,000,000 VNĐ

Chuyển đổi từ gói Accounting sang gói Accounting   Enterprise Cloud (ERP bản chuẩn cho thuê). Sắp ra mắt

Chuyển đổi từ gói Accounting sang gói Accounting Enterprise (ERP bản chỉnh sửa). Liên hệ
 0906.537.906 (Mr.An)