ARITO ACCOUNTING (Phiên bản cloud)

BẢNG PHÂN HỆ

Phân hệThương mại - Dịch vụ - Dự ánSản xuất
1Hệ thống
2Kế toán quỹ
3Kế toán công nợ phải thu
4Kế toán công nợ phải trả
5 Kế toán hàng tồn kho
6 Kế toán tài sản cố định
7Kế toán công cụ dụng cụ
8Tính giá thành dự án,công trình
9 Tính giá thành sản phẩm
10Kế toán tổng hợp
11Báo cáo thuế
12Báo cáo tài chính
13Báo cáo quản trị phí
14Báo cáo phân tích - Dashboard

Bảng giá phần mềm

Phiên bản thương mại, dịch vụ, dự án

Starter

*Giới hạn: 300 Chứng từ
0 VNĐ / Tháng
 • Dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Đầy đủ 13 phân hệ dành cho thương mại, dịch vụ, dự án.
 • Miễn phí tích hợp Hóa Đơn Điện Tử của Viettel, Bkav, Easy, Hilo,...
 • Đã bao gồm chi phí bảo hành.
 • Đã bao gồm 2 User.
 • Đã bao gồm 1 Đơn vị.

Standard

*Giới hạn: 1000 Chứng từ
50,000 VNĐ / Tháng
 • Dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Đầy đủ 13 phân hệ dành cho thương mại, dịch vụ, dự án.
 • Miễn phí tích hợp Hóa Đơn Điện Tử của Viettel, Bkav, Easy, Hilo,...
 • Đã bao gồm chi phí bảo hành.
 • Đã bao gồm 2 User.
 • Đã bao gồm 1 Đơn vị.

Unlimited

*Không giới hạn chứng từ
99,000 VNĐ / Tháng
 • Dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Đầy đủ 13 phân hệ dành cho thương mại, dịch vụ, dự án.
 • Miễn phí tích hợp Hóa Đơn Điện Tử của Viettel, Bkav, Easy, Hilo,...
 • Đã bao gồm chi phí bảo hành.
 • Đã bao gồm 1 User.
 • Đã bao gồm 1 Đơn vị.
Popular

Phiên bản Sản xuất

Starter

*Giới hạn: 300 Chứng từ
0 VNĐ / Tháng
 • Dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Đầy đủ 14 phân hệ dành cho thương mại, dịch vụ, dự án.
 • Miễn phí tích hợp Hóa Đơn Điện Tử của Viettel, Bkav, Easy, Hilo,...
 • Có tính giá thành.
 • Đã bao gồm chi phí bảo hành.
 • Đã bao gồm 2 User.
 • Đã bao gồm 1 Đơn vị.

Standard

*Giới hạn: 1000 Chứng từ
62,500 VNĐ / Tháng
 • Dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Đầy đủ 14 phân hệ dành cho thương mại, dịch vụ, dự án.
 • Miễn phí tích hợp Hóa Đơn Điện Tử của Viettel, Bkav, Easy, Hilo,...
 • Có tính giá thành.
 • Đã bao gồm chi phí bảo hành.
 • Đã bao gồm 2 User.
 • Đã bao gồm 1 Đơn vị.

Unlimited

*Không giới hạn chứng từ
109,000 VNĐ / Tháng
 • Dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Đầy đủ 14 phân hệ dành cho thương mại, dịch vụ, dự án.
 • Miễn phí tích hợp Hóa Đơn Điện Tử của Viettel, Bkav, Easy, Hilo,...
 • Có tính giá thành.
 • Đã bao gồm chi phí bảo hành.
 • Đã bao gồm 1 User.
 • Đã bao gồm 1 Đơn vị.
Popular

Bảng giá tùy chỉnh

USER

Chi phí user cho bản Unlimited:
 • Mua từ user thứ 3 giảm giá 10% trên tổng giá bán
 • Mua từ user thứ 6 giảm giá 20% trên tổng giá bán

ĐƠN VỊ

Chi phí thêm đơn vị, chi nhánh:
 • Đơn vị thứ 2 tăng 50,000 VNĐ/ user/ tháng
 • Đơn vị thứ 3 tăng 45,000 VNĐ/ user/ tháng

Dịch vụ khác

Đào tạo trực tiếp (Liên hệ Mr.An 0906.537.906)

 • Phạm vi công việc: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm, giải đáp nghiệp vụ, quy trình của doanh nghiệp.
 • Hình thức đào tạo:Trực tiếp tại văn phòng.
 • Địa điểm đào tạo:Văn phòng công ty khách hàng tại Hồ Chí Minh hoặc HN.(Chưa bao gồm chi phi đi lại, lưu trú ngoài TP.HCM và HN)
 • Thời gian: 2,5 giờ.

Số lượng người tham gia đào tạo: không giới hạn.


Đào tạo trực tuyến (Free 01 Buổi cho bản Unlimited)

 • Phạm vi công việc: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm, giải đáp nghiệp vụ, quy trình của doanh nghiệp.
 • Hình thức đào tạo: Trực tuyến qua Teamviewer, Ultraview,Zoom,…
 • Địa điểm đào tạo: Văn phòng công ty khách hàng trên cả nước.
 • Thời gian: 2,5 giờ.

Số lượng người tham gia đào tạo: không giới hạn.

Chuyển đổi từ gói Starter, Standard, Unlimited (cho thuê)  sang gói Accounting (Vĩnh viễn). 6,500,000 VNĐ

Chuyển đổi từ gói Starter, Standard, Unlimited (cho thuê) sang gói Accounting Professional (Chỉnh sửa). 20,000,000 VNĐ

Chuyển đổi từ gói Starter, Standard, Unlimited (cho thuê) sang gói Accounting Enterprise (ERP). Liên hệ
 0906.537.906 (Mr.An)