ARISMART ACCOUNTING ENTERPRISE

BẢNG PHÂN HỆ

Phân hệThương mại - Dịch vụ - Dự ánSản xuất
1Hệ thống
2Kế toán quỹ
3Kế toán công nợ phải thu
4Kế toán công nợ phải trả
5 Kế toán hàng tồn kho
6 Kế toán tài sản cố định
7Kế toán công cụ dụng cụ
8Tính giá thành dự án,công trình
9 Tính giá thành sản phẩm
10Kế toán tổng hợp
11Báo cáo thuế
12Báo cáo tài chính
13Báo cáo quản trị phí
14Báo cáo phân tích - Dashboard

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG & PHÂN HỆ

STT

Phân hệ

Phiên bản

User

Chi phí

1

Hệ thống

Kế toán tài chính chuẩn Việt Nam.

15

~ 4,900$/Công ty

*Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo vì còn phụ thuộc vào quy mô công ty, nhân sự, đặc thù,…

2

Tổng hợp

3

Quỹ thu chi tiền

4

Công nợ phải thu

5

Công nợ phải trả

6

Tài sản cố định

7

Công cụ, dụng cụ

8

Vụ việc, công trình, dự án

9

Tính hợp hóa đơn điện tử

10

Báo cáo phân tích, báo cáo quản trị

11

Dashboard quản trị

12

Hợp nhất báo cáo cho tập đoàn

Phiên bản ERP mở rộng thêm

STT

Phiên bản

Chức năng & Công việc

User

Chi phí

1

Giá thành sản xuất

Tính giá thành trong quy trình sản xuất.

15

Giá thành

~1,900$/Công ty

2

Quy trình quản lý bán hàng

Bán hàng, tính chiết khấu, kế hoạch doanh số bán hàng cho nhân viên.

Quy trình quản lý bán hàng

~3,900$/Công ty

3

Quy trình quản lý mua hàng

Nhà cung cấp mua hàng, duyệt nhiều cấp mua hàng, quy trình mua hàng.

Quy trình quản lý mua hàng

~2,900$/Công ty

4

Quản lý kho

Nhập xuất kho, sơ đồ kho, kiểm kê kho, mã vạch, kết nối thiết bị kiểm kê.

Quản lý kho

~2,900$/Công ty

5

Bán lẻ

Quản lý bán hàng tại cửa hàng và siêu thị,…

Bán lẻ

~1,200$/Công ty

6

Quản lý sửa chữa

Quản lý sửa chữa nhận hàng từ công ty và bên ngoài.

Sửa chữa

~2,000$/Công ty

7

Quản lý thiết bị

Theo dõi bảo hành, bảo dưỡng thiết bị từ công ty.

Quản lý thiết bị

~2,000$/Công ty

8

Quản lý bất động sản

Cho thuê căn hộ, mặt bằng, toà nhà, gian hàng.

Quản lý bất động sản

~1,000$/Công ty

9

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Thông tin khách hàng, tự động gửi mail, kết nối tổng đài điện thoại.

CRM (Quan hệ khách hàng)

~2,900$/Công ty

10

Quản lý dự án 

Quản lý dự án công trình, sự kiện, du lịch…

Theo dõi tiến độ dự án, theo dõi nhà thầu.

Lập kế hoạch dự án.

Cập nhập hoàn thành dự án.

Đánh giá tiến độ dự án, biểu đồ.

Quản lý dự án

Giá khảo sát theo từng dự án.

11

Quản lý sản xuất 

Hoạch định kế hoạch sản xuất.

Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu.

Hoạch định công xuất máy.

Thống kê phân xưởng.

Quản lý chất lượng QA/QC.

Quản lý sản xuất

Giá khảo sát theo từng dự án.

PHIÊN BẢN HRM (Quản trị nhân sự)

STT

Phân hệ

Chức năng & Công việc

User

Chi phí

1

Quản lý tuyển dụng

Quản lý thông tin, đánh giá tuyển dụng

10

~4,900$/Công ty

*Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo vì còn phụ thuộc vào quy mô công ty, nhân sự, đặc thù,…

2

Quản lý nhân sự

Quản lý thông tin, tra cứu thông tin nhân viên.

3

Chấm công

Chấm công và bảng chấm công.

4

Tính lương

Tính lương, phụ cấp, bảo hiểm, thuế TNCN.

5

Quản lý cá nhân

Chấm công online, theo dõi bảng lương, chấm công của cá nhân.

6

Quản lý công việc

Quản lý lịch trình làm việc của nhân viên.

7

Thuế TNCN, BHXH

Báo cáo thuế, bảo hiểm đầy đủ.