Top 3 xu hướng công nghệ chủ đạo của phần mềm ERP


Đã có nhiều ý kiến cho rằng các phần mềm ERP đã trở nên quá lạc hậu, phức tạp, tốn kém, và không còn phù hợp cho môi trường kinh doanh thay đổi liên tục như hiện nay. Các dự án triển khai ERP thường xuyên đối mặt với nhiều nguy cơ thất bại.

Tuy nhiên, ERP đang có những bước thay đổi mạnh mẽ để theo kịp xu thế hiện nay. Vì vậy, một thế hệ những phần mềm ERP mới và hiện đại hơn đã ra đời. Dưới đây là 3 xu hướng công nghệ chủ đạo của những phần mềm ERP thế hệ mới.

Ứng dụng điện toán đám mây trong erp Ứng dụng điện toán đám mây trong erp Ứng dụng điện toán đám mây trong erp

Lợi ích của phần mềm ERP thế hệ mới :

Khi quyết định triển khai ERP, các doanh nghiệp cần tránh những phần mềm ERP thế hệ cũ. Không quá khó để nhận ra những hệ thống lõi thời này:
- Khả năng tương thích với các hệ thống khác trở thành vấn đề thường trực.
- Những đợt nâng cấp và mở rộng thường chỉ mang tính chắp vá, không sâu rộng.
- Những phần mềm này tuy có thể có giao diện hiện đại, nhưng được xây dựng trên nền tảng công nghệ cũ, không đủ khả năng đối phó với các thách thức kinh doanh hiện nay.
- Nhà cung cấp thường ít khi đưa ra được lộ trình phát triển và nâng cấp rõ ràng.


Những dự đoán về sự suy yếu của phần mềm ERP không phải là không có cơ sở. Phần lớn trong các trường hợp để triển khai phần mềm ERP vẫn rất tốn kém, mất nhiều thời gian và gặp nhiều rủi ro.

Một khảo sát đã chỉ ra rằng 75% số dự án ERP bị trễ tiến độ và 55% vượt ngân sách. Những xu hướng công nghệ mới được áp dụng cho các phần mềm ERP thế hệ mới chắc chắn sẽ giúp tăng khả năng thành công của dự án.

Nguồn: Sưu tầm​