Tiêu chuẩn để đánh giá và lựa chọn sản phẩm ERP


Phần mềm ERP

A) Đánh giá chung


1. Cỡ của sản phẩm ERP: Số lượng người dùng tối đa, khả năng triển khai trên mạng diện rộng..
2. Tính tập trung của sản phẩm ERP: ví dụ SAP thiên về sản xuất, đặc thù theo ngành, PeopleSoft thiên về quản trị nhân sự ..
3. Tính linh hoạt của hệ thống ERP, dễ dàng mở rộng khi công việc kinh doanh phát triển.
4. Chi phí cho việc triển khai và mở rộng: Chi phí bản quyền theo người dùng hoặc theo module
5. Tính dễ dàng sửa đổi, bổ sung: đánh giá trên thời gian và chi phí liên quan
6. Tính thân thiện đối với người dùng của sản phẩm ERP, người dùng dễ dàng sử dụng
7.Tính ổn định, an toàn và linh hoạt của hệ thống ERP, thể hiện qua các tài liệu đặc tả thiết kế hệ thống và hệ thống chạy thật như thế nào
8. Mức độ hỗ trợ của nhà cung cấp sản phẩm ERP, thể hiện ở sự sẵn sàng của các nhân viên hỗ trợ trực tiếp, nhân viên kỹ thuật, nhân viên tư vấn.
9. Nhìn vào chiến lược sản phẩm của nhà cung cấp ERP : Có kế hoạch đầu tư dài hạn cho sản phẩm không, sản phẩm có thể tồn tại trên thị trường 10 năm nữa hay không, điều này rất quan trọng nếu nhà cung cấp đó đóng cửa sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
10. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ của nhà cung cấp ERP: Hoạt động có ổn định không, các dịch vụ có chuyên nghiệp không, có mở rộng thị trường không vv...Dù đây là phần mềm phức tạp trong số các phần mềm quản lý, đội ngũ gần 1000 nhân sự của công ty vẫn quyết tâm theo đuổi. Phần mềm kế toán đóng gói có thách thức vừa phải đạt chuẩn quy định của Nhà nước, vừa ứng dụng được cho nhiều loại hình doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ, phần mềm phải giúp theo dõi tốt các khoản doanh thu, chi phí, công nợ và tự động tính lợi nhuận theo từng bộ phận, giúp chủ doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả. Đối với lĩnh vực sản xuất, xây lắp, phần mềm giúp tính giá thành sản phẩm theo nhiều phương pháp, giúp tiết kiệm thời gian trong việc xác định giá thành.B) Để lựa chọn sản phẩm ERP


1. Đầu tiên là phải nắm rõ hiện trạng của Doanh nghiệp mình, những vấn đề và khó khăn đang gặp phải
2. Đưa ra các yêu cầu thực tế, những gì ERP cần làm cho Doanh nghiệp
3. Nắm rõ quy trình nghiệp vụ chi tiết và hoạt động của các quy trình đó trong Doanh nghiệp
4. Hiểu biết về công việc kinh doanh và yêu cầu của Doanh nghiệp
5. Xem xét 10 tiêu chuẩn đánh giá trên để lựa chọn sản phẩm ERP phù hợp.

Nguồn: webketoan.com