AriStaff - Quản lý nhân sự, chấm công, tiền lương

hrm-quan-ly-nhan-su-arito

1. Phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tính lương nhân viên trên nền tảng web đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ

- Quản lý thông tin nhân viên, truy vấn nhanh thông tin nhân viên. Hồ sơ sơ yếu lý lịch in ấn

- Chấm công, lấy dữ liệu từ máy chấm công, đăng ký ca, tăng ca, tính công và nghỉ phép

- Tính lương, các chỉ tiêu lương, phụ cấp, bảo hiểm, thuế TNCN

hrm-quan-ly-nhan-su-arito

2. Công nghệ

- Sản phẩm hoàn toàn trên nền web. Được thiết kế tối ưu các luồng dữ liệu upload/download.

- Cài đặt đơn giản tại server, dễ dàng nâng cấp

- Phục vụ nhiều nền tảng và thiết bị như máy tính, laptop, tablet, smartphone... chỉ cần có trình duyệt web là có thể sử dụng được

hrm-cong-nghe-su-dung
hrm-quan-ly-voi-chi-phi-nho-nhat

3. Tiết kiệm

- Chi phí cài đặt: Cài đặt một nơi duy nhất

- Chi phí đầu tư phần cứng: Không yêu cầu phần cứng quá cao

- Thời gian chờ: Tốc độ xử lý gần như là tức thời cho hầu hết các thao tác của chương trình, giúp người dùng không phải khó chịu vì phải chờ đợi máy tính xử lý quá lâu.

hrm-quan-ly-voi-chi-phi-nho-nhat

4. Triển khai hệ thống

- Cài đặt nhanh tại server khách hàng.

- Cài đặt tại hệ thống lưu trữ đám mây

- Nhân viên Arito sẽ hướng dẫn đào tạo, tư vấn, hỗ trợ cài đặt tính năng của sản phẩm

hrm-he-thong-trien-khai
hrm-chi-phi-thap

5. Báo giá phần mềm

- Phân hệ nhân sự: 800 USD

- Phân hệ chấm công: 1000 USD

- Phân hệ tính lương: 1100 USD

Áp dụng cho 15 users sử dụng chương trình

hrm-chi-phi-thap