AriSmart Accounting - Kế toán tài chính

lam-the-nao-de-quan-ly-hang-ton-kho

1. Phần mềm kế toán tài chính trên nền tảng web đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ

- Quản lý sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, thuế theo quy định hiện hành

- Thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển, đánh giá tự động vào cuối kỳ kế toán

- In các mẫu Ủy nhiệm chi trực tiếp trên phần mềm

- Quản lý tồn kho, nhập, xuất, điều chuyển kho. Tính giá trung bình kho

- Hệ thống tồn kho sổ sách

- Quản lý bán hàng, công nợ khách hàng, công nợ hóa đơn bán hàng

- Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, giá thành sản phẩm

lam-the-nao-de-quan-ly-hang-ton-kho

2. Công nghệ

- Sản phẩm hoàn toàn trên nền web. Được thiết kế tối ưu các luồng dữ liệu upload/download.

- Cài đặt đơn giản tại server, dễ dàng nâng cấp

- Phục vụ nhiều nền tảng và thiết bị như máy tính, laptop, tablet, smartphone... chỉ cần có trình duyệt web là có thể sử dụng được

hrm-cong-nghe-su-dung
lam-sao-giam-chi-phi-quan-ly

3. Tiết kiệm

- Chi phí cài đặt: Cài đặt một nơi duy nhất

- Chi phí đầu tư phần cứng: Không yêu cầu phần cứng quá cao

- Thời gian chờ: Tốc độ xử lý gần như là tức thời cho hầu hết các thao tác của chương trình, giúp người dùng không phải khó chịu vì phải chờ đợi máy tính xử lý quá lâu.

lam-sao-giam-chi-phi-quan-ly

4. Triển khai hệ thống

- Cài đặt nhanh tại server khách hàng.

- Cài đặt tại hệ thống lưu trữ đám mây

- Nhân viên Arito sẽ hướng dẫn đào tạo, tư vấn, hỗ trợ cài đặt tính năng của sản phẩm

he-thong-quan-ly-ban-hang-ton-kho
hrm-chi-phi-thap

Báo giá cho bản thương mại 1 đơn vị và 10 user sử dụng + 6 buổi đào tạo (2h/1 buổi)

- AriSmart Accounting: 390 USD

Báo giá cho bản đầy đủ 1 đơn vị và 10 user sử dụng + 6 buổi đào tạo (2h/1 buổi)

- AriSmart Accounting: 490 USD

hrm-chi-phi-thap