AriSmart Enterprise - Kế toán, bán hàng, chiết khấu và phân tích dữ liệu

lam-the-nao-de-quan-ly-hang-ton-kho

1. Phần mềm kế toán, bán hàng, chiết khấu và phân tích dữ liệu trên nền tảng web đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ

- Quản lý sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, thuế theo quy định hiện hành

- Thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển, đánh giá tự động vào cuối kỳ kế toán

- In các mẫu Ủy nhiệm chi trực tiếp trên phần mềm

- Quản lý tồn kho, nhập, xuất, điều chuyển kho. Tính giá trung bình kho

- Hai hệ thống kho sổ sách (kế toán) và thực tế (tại kho)

- Quản lý bán hàng, công nợ khách hàng, công nợ hóa đơn bán hàng

- Đẩy đủ quy trình bán hàng từ báo giá, đơn hàng, duyệt đơn hàng đến khi xuất hóa đơn

- Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, giá thành sản phẩm

- Chiết khấu phức tạp với rất nhiều trường hợp

- Báo cáo tài chính, báo cáo phân tích

- Phân tính dữ liệu bán hàng, phân phối, biểu đồ (OLAP)

lam-the-nao-de-quan-ly-hang-ton-kho

2. Công nghệ

- Sản phẩm hoàn toàn trên nền web. Được thiết kế tối ưu các luồng dữ liệu upload/download.

- Cài đặt đơn giản tại server, dễ dàng nâng cấp

- Phục vụ nhiều nền tảng và thiết bị như máy tính, laptop, tablet, smartphone... chỉ cần có trình duyệt web là có thể sử dụng được

hrm-cong-nghe-su-dung
lam-sao-giam-chi-phi-quan-ly

3. Tiết kiệm

- Chi phí cài đặt: Cài đặt một nơi duy nhất

- Chi phí đầu tư phần cứng: Không yêu cầu phần cứng quá cao

- Thời gian chờ: Tốc độ xử lý gần như là tức thời cho hầu hết các thao tác của chương trình, giúp người dùng không phải khó chịu vì phải chờ đợi máy tính xử lý quá lâu.

lam-sao-giam-chi-phi-quan-ly

4. Triển khai hệ thống

- Cài đặt nhanh tại server khách hàng.

- Cài đặt tại hệ thống lưu trữ đám mây

- Nhân viên Arito sẽ hướng dẫn đào tạo, tư vấn, hỗ trợ cài đặt tính năng của sản phẩm

he-thong-quan-ly-ban-hang-ton-kho
hrm-chi-phi-thap

5. Báo giá cho bản 1 đơn vị và 10 user sử dụng + hỗ trợ khảo sát tư vấn quy trình đặc thù của doanh nghiệp + triển khai hướng dẫn đào tạo đến khi hiểu rõ sản phẩm

- AriSmart Enterprise: 4900 USD

hrm-chi-phi-thap